Popoplastika

Popoplastika omba böyütmə əməliyyatıdır. Ombanın ölçüsünü əsasən iki üsulla bədəndən alınan yağlar və silikon yerləşdirməklə böyütmək mümkündür. Kürək, bel və göbəkdən alınan yağlardan istifadə üsulu Braziliya omba estetikası adlanır (Brasilian Butt Lift). Əgər xəstənin yağı kifayət etmirsə, ikinci üsul silikon omba protezi ilə istənilən nəticə əldə edilir. Dolğu liə omba böyütmə üsulu isə siğortalanmış sayılmır.

popoplastikaBu tip əməliyyatlarda əsas məqsəd dik və mükəmməl formalı ombaya sahib olmaqdır. Qarın, bel, kürək bölgələrindəki yağlardan istifadə etməklə də, dolğun və yumru ombaya sahiblənmək olar. Bunun nəticəsində bel də incəlir. Bel, qarın, kürəkdən liposuction üsulu ilə alınan yağlar filtrləndikdən sonra müvafiq hissələr köçürülür. Bir seansda həm bel incəltmək, həm də istənilən omba ölçülərinə nail olmaq mümkündür.  Əslində, köçürülən yağın müəyyən bir qismi bədəndə sovrulur, yalnız bir ilin sonunda 60 %-i orqanizmdə qalır.

popoplastikaYağ yeritmə tək çıxış yolu deyil. Silokon omba protezləri də müraciət olunan üsullar arasındadır. Omba silikonları süd vəzilərinə tətbiq olunan silikonlarla eyni tərkibə malikdir, fərq yalnız ölçülərdədir. Əzələ içinə yeridilən protezlər kənardan baxıldıqda və əllə toxunduqda tamam hiss edilmir. Protezin tətbiq olnuduğu hissədə isə çox kiçik kəsik izi qala bilər.

popoplastikaƏməliyyatdan sonra şişin qarşısını almaq üçün 3-4 həftə ərzində xüsusi korset geyilir. Xəstə bir neçə gün ağrı hiss edə bilər və bu normaldır.